alt
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Laptop dla nauczyciela

Laptop dla nauczyciela

 

Jak kupić Laptop dla nauczyciela?

 

1

Złóż zamówienie na laptop z oznaczeniem "Laptop dla nauczyciela" wybierając płatność przelewem tradycyjnym

2

Wpisz w uwagach do zamówienia
"Bon dla nauczyciela". Możesz podać również kod bonu, co usprawni proces realizacji zamówienia

3

Dokończ proces składania zamówienia, pracownik sklepu skontaktuje się z Tobą telefonicznie


 

Nasza oferta na Laptop dla nauczyciela

 

 


   
Informacje o Bonie dla nauczyciela

 

 

Jak to działa?

 • Wszyscy uprawnieni nauczyciele mogą już teraz składać wnioski do dyrektorów szkół – wniosek musi zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu komórkowego wnioskującego. Te dane, każdy nauczyciel powinien wpisać do tabeli (załącznik nr 1 do wniosku) i przesłać w wersji edytowalnej z wypełnionym wnioskiem do dyrektora szkoły. Przykładowy wniosek i załącznik nr 1 do wniosku dostępne są TUTAJ.
 • Dyrektorzy szkół przekazują do organów prowadzących szkoły tabelę z danymi nauczycieli, którzy są uprawnieni i wnioskowali o bon. Tabelę, którą dyrektor szkoły powinien uzupełnić i przesłać do OPS w niezmienionym formacie, znajdziecie TUTAJ (załącznik nr 1 do wniosku).   
 • Instrukcja dla nauczycieli i dyrektorów, jak złożyć wniosek o wydanie bonu na zakup laptopa, dostępna jest TUTAJ.
 • Organ prowadzący szkołę składa w systemie teleinformatycznym DLA KAŻDEJ SZKOŁY osobny wniosek. 
 • Instrukcja dla organów prowadzących szkoły dostępna jest TUTAJ.
 • Organy Prowadzące Skoły mają 30 dni na złożenie wniosków – od dat określonych w rozporządzeniu, w zależności od uprawnionej grupy nauczycieli.
 • Nauczyciele dostają na wskazany przez siebie adres mailowy bon na zakup laptopa.
 • Na stronie laptopdlanauczyciela.gov.pl nauczyciele znajdą listę sklepów, w których można zrealizować bon.
 • Sprzedawca, u którego nauczyciele chcą kupić laptopa, poprosi o kod, który nauczyciel otrzymał na maila. Po wpisaniu przez niego kodu, nauczyciel otrzyma SMS z kolejnym kodem –  do potwierdzenia płatności.

Kto w pierwszej kolejności dostanie bon na laptop?

Zgodnie z ustawą, nauczyciele do dyrektorów szkół mogą wnioskować już teraz. Natomiast Organy Prowadzące Szkoły mają 30 dni od terminów podanych w rozporządzeniu dla poszczególnych grup nauczycieli (daty w nawiasach):

 • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych (10 października),
 • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych (11 października)
 • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej (12 października),
 • inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej (13 października).

To oznacza, że grupy uprawnionych nauczycieli wymienionych wyżej, otrzymają bony na laptopy w pierwszej kolejności. „Pozostałe grupy nauczycieli, które są uprawnione do otrzymania bonu, np. nauczyciele nauczania początkowego, będą mogli skorzystać z bonu najpóźniej w przyszłym roku. Działamy etapowo” – podkreśla minister Cieszyński.


 

Pytania i odpowiedzi

 

Na czym polega program Laptop dla nauczyciela?

Program Laptop dla nauczyciela pozwala sfinansować ze środków publicznych laptopy dla nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych. Aby skorzystać z dofinansowania nauczyciele muszą pozostawać w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w:

 • publicznych lub niepublicznych szkołach podstawowych
 • publicznych lub niepublicznych szkołach ponadpodstawowych
 • publicznych szkołach artystycznych
 • niepublicznych szkołach artystycznych, które mają uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. 

 

 W jaki sposób otrzymam dofinansowanie?

W roku szkolnym 2023/2024 środki na zakup laptopów pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, w ramach inwestycji "Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów wyposażenia". 

 

Kto może skorzystać z programu?

 • wychowawcy i nauczyciele, którzy nauczają wszystkich przedmiotów w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych

 • wychowawcy i nauczyciele, którzy nauczają wszystkich przedmiotów w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych
 • wychowawcy i nauczyciele, którzy nauczają wszystkich przedmiotów w klasach odpowiadających klasom IV–VIII w publicznych szkołach artystycznych i w niepublicznych szkołach artystycznych, które mają uprawnienia publicznej szkoły artystycznej
 • inni pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, w publicznych szkołach artystycznych, w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, którzy prowadzą zajęcia z klasami IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub z klasami odpowiadającymi klasom IV–VIII w publicznych szkołach artystycznych i w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej

 

Kto i w jakim terminie może złożyć wniosek o dofinansowanie do zakupu laptopa?

Od dnia, w którym nauczyciel zostaje uprawniony do skorzystania z programu, ma 30 dni na złożenie wniosku.
Nauczyciel składa wniosek za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu prowadzącego szkołę.

Harmonogram składania wniosków:

 1. Od 10 października do 9 listopada 2023 r. – wnioski mogą składać wychowawcy i nauczyciele, którzy nauczają przedmiotów w klasach IV–VIII w publicznych szkołach podstawowych.
 2. Od 11 października do 10 listopada 2023 r. – wnioski mogą składać wychowawcy i nauczyciele, którzy nauczają przedmiotów w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych.
 3. Od 12 października do 11 listopada 2023 r. – wnioski mogą składać wychowawcy i nauczyciele, którzy nauczają przedmiotów w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych i w niepublicznych szkołach artystycznych, które mają uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.
 4. Od 13 października do 12 listopada 2023 r. – wnioski mogą składać pracownicy pedagogiczni w klasach IV–VIII z:
 • publicznych i niepublicznych szkół podstawowych,
 • publicznych szkół artystycznych,
 • niepublicznych szkół artystycznych, które mają uprawnienia publicznej szkoły artystycznej,
 • publicznych szkół artystycznych,
 • niepublicznych szkół artystycznych, które mają uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Następnie organ prowadzący szkołę ma 30 dni od dnia otrzymania wniosków nauczycieli na złożenie wniosku zbiorczego w systemie informatycznym.

Organ prowadzący szkołę może dopisywać nauczycieli w systemie teleinformatycznym do złożonego wniosku maksymalnie do:

 • 9 grudnia 2023 r. dla nauczycieli z grupy 1
 • 10 grudnia 2023 r. dla nauczycieli z grupy 2
 • 11 grudnia 2023 r. dla nauczycieli z grupy 3
 • 12 grudnia 2023 r. dla nauczycieli z grupy 4

Każdy organ prowadzący szkołę, przez swoje indywidualne konto logowania w systemie teleinformatycznym, składa jeden wniosek w dla wszystkich uprawnionych nauczycieli. Wniosek jest podzielony na osobne dokumenty, które zawierają dane nauczycieli dla każdej szkoły.

Organ prowadzący szkołę nie składa wniosku, jeżeli nauczyciel na dzień złożenia wniosku jest:

 • w stanie nieczynnym, na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia,
 • zawieszony w pełnieniu obowiązków,
 • na urlopie bezpłatnym, który trwa nie krócej niż 14 dni,
 • urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

 

W jakim czasie mogę zrealizować bon?

Bon można zrealizować do 31 grudnia 2025 r.

 

Z jakiego adresu mailowego otrzymam kod?

Maila otrzymasz z adresu dofinansowanie-LDN@powiadomienia.gov.pl.  
 

Czy można zwrócić sprzedawcy zakupiony towar? 

Tak. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 poz. 287 ze zm.).  Sprzedawca zarejestruje zwrot w przygotowanym systemie, dzięki czemu kod świadczenia zostanie ponownie aktywowany.

Czy, w razie konieczności, będzie można zareklamować kupiony sprzęt?

Tak, zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 poz. 287 ze zm.).

 

Czy sprzedawca może przetwarzać dane osobowe nauczycieli, którzy skorzystali z bonu?

Sprzedawca nie będzie miał dostępu do danych osobowych kupującego. Kupujący będzie mógł dobrowolnie podać sprzedawcy dane do faktury. 

 

Czy trzeba mieć polskie obywatelstwo, aby skorzystać z dofinansowania?

Kwestie związane z obywatelstwem nauczycieli są regulowane w odpowiednich przepisach oświatowych. Polskie obywatelstwo nie jest wymagane, ale należy mieć numer PESEL.

 

Czy, jeśli kupię laptop za cenę niższą niż kwota dofinasowania, dostanę zwrot różnicy? 

Nie.

 

Co w przypadku, gdy kupię laptop droższy niż kwota dofinansowania?

Jeśli cena laptopa, który chcesz kupić, przekracza 2500 zł brutto, musisz dopłacić różnicę. 

 

Czy muszę pracować na cały etat, aby otrzymać bon?

Nie. Wymiar etatu nie ma znaczenia. Musisz należeć do jednej z grup, które sa uprawnione do skorzystania z programu.

 

 Czy muszę prowadzić zajęcia tylko w klasach IV-VIII, aby otrzymać bon?

 Nie, musisz należeć do jednej z grup, które sa uprawnione do skorzystania z programu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Zasady korzystania z programu Laptop dla nauczyciela. Możesz jednocześnie prowadzić zajęcia lekcyjne w klasach IV-VIII i na przykład w klasach I-III lub w przedszkolu, liceum, szkole branżowej.

 

Czy wicedyrektorzy szkół mogą otrzymać bon na zakup laptopa?

Tak, wicedyrektorzy i dyrektorzy szkół podstawowych mogą otrzymać bon na zakup laptopa – nie ma znaczenia, czy prowadzą zajęcia lekcyjne w szkole.

 

Czy mogę otrzymać bon, jesli jestem na urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym?

Tak.

 

Czy mogę otrzymać bon, jeśli korzystałem(-am) z innych programów, np. Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Zdalna Szkoła +, Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną lub dofinansowania z PFRON? 

Możesz skorzystać tylko z jednej formy wsparcia, aby kupić laptop lub laptop przeglądarkowy. Jeśli otrzymałeś(-aś) wsparcie z innych programów, skontaktuj się z podmiotem, z którego otrzymałeś(-aś) wsparcie i ustal zasady ewentualnego zwrotu sprzętu lub jego wykorzystania w szkole lub placówce.
Jeśli otrzymałeś(-aś) dofinansowania w ramach programu Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną i PFRON, możesz skorzystać z programu Laptop dla nauczyciela.

 

Czy nauczyciele, którzy uczą w szkole podstawowej w zespole szkół i ośrodków, mogą otrzymać bon na zakup laptopa?

Tak, jeśli w szkole są klasy IV-VIII i nauczyciele prowadzą zajęcia z uczniami tych klas.

 

Czy mogę wykorzystać bon, aby otrzymać zwrot kosztów (refundację) za laptop kupiony wcześniej?

Ustawa nie przewiduje możliwości refundacji już poniesionych kosztów. Zgodnie z przepisami nauczyciel może kupić laptop lub laptop przeglądarkowy za pomocą bonu.

 

Czy w ramach bonu mogę dokupić np. myszkę albo torbę na laptop?

Nie. Bonem można zapłacić tylko za laptop lub laptop przeglądarkowy. 


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ